Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Služba vrši slijedeće poslove:

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih općih propisa u oblastima za koje je osnovana,
• sprovodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblastima za koje je osnovana,
• inicira i učestvuje u izradi propisa iz oblasti za koje je osnovana,
• izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti eksproprijacije, uzurpacije, arondacije, preuzimanja i dodjele građevinskog zemljišta,
• prati stanje u oblastima iz prethodnog stava, te priprema nacrte, prijedloge odluka i drugih akata u skladu sa zakonskim propisima za općinskog načelnika,
• vodi upravni postupak u oblasti za koju je osnovana,
• vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, održava, obnavlja i čuva katastarske operate i planove,
• prati, utvrđuje i provodi na katastarskim planovima nastale promjene na nekretninama i stara se o obilježavanju i obnavljanju geodetskih tačaka na nekretninama,
• vrši geodetsko-tehničke pripreme urbanističkog plana,
• rješava po zahtjevima stranaka i izdavanje izvoda iz katastarskog operata o posjedovnom stanju, kopije katastarskog plana, uvjerenje i dr.,
• utvrđuje katastarski prihod,
• provodi promjene u katastarskom operatu i priprema podatke za automatsku obradu,
• vodi evidenciju i upis prava na nekretninama,
• obavlja ostale poslove iz djelokruga rada i nadležnosti utvrđenih zakonskim propisima,
• obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe i po nalogu općinskog načelnika.

Šef Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove: Ismet Butković -telefon: 035/743-350

Bajro Bešić
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti građevinskog zemljišta-Šef odsjeka
Telefon: 035/743-355

Nijaz Ćasurović
Stručni savjetnik za upravno rješavanje
Telefon: 035/743-354

Suvad Butković
Viši stručni saradnik za upravno rješavanje
Telefon: 035/743-353
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Alvira Selimović
Stručni saradnik za upravno rješavanje
Telefon: 035/743-353
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nasiha Fatušić
Viši samostalni referent za pripremu dokumentacije u postupku upravnog rješavanja i opće poslove
Telefon: 035/743-363

Nevresa Hamidović
Viši samostalni referent za održavanje premjera i katastra zemljišta
Telefon: 035/743-358

Nusret Kehić
Viši referent za geodetska mjerenja
Telefon: 035/743-360

Midhat Pačariz
Viši referent za geodetska mjerenja
Telefon: 035/743-356

Andrija Pastuhović
Viši referent za geodetska mjerenja
Telefon: 035/743-359

Zvezdana Pastuhović
Viši referent za digitalizaciju i izdavanje geodetskih dokumentacije
Telefon: 035/743-359

Nezira Omerbegović
Viši referent za upis prava na nekretninama
Telefon: 035/743-361
Fata Šehić
Viši referent za upis prava na nekretninama
Telefon: 035/743-361

Redzo Karić
Viši referent za geodetska mjerenja
Telefon: 035/743-358

Omer Aljić
Viši referent-vozač i figurant
Telefon: 035/743-?

Ljevšić Insala
Viši referent za opće poslove
Telefon: 035/743-351

Mirsad Čokić
Viši referent za pripremu dokument. u postupku uprav. rješa.
Telefon: 035/743-357

Zijad Aljić
Viši referent za geodetske poslove
Telefon: 035/743-356

Meho Redžić
Viši referent za održavanje premjera
Telefon: 035/743-364

Rasema Kahrimanović 
Operator na računaru
Telefon: 035/743-363

 

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.