Stručna služba Općinskog vijeća

Stručna služba Općinskog vijeća vrši stručne poslove za potrebe općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, a koji se odnosi na:

• pripremanje i organizovanje sjednica općinskog vijeća i radnih tijela općinskog vijeća,
• pripremanje programa općinskog vijeća i radnih tijela i prati njihovo izvršavanje,
• izrada i praćenje izvršavanja propisa i drugih akata općinskog vijeća,
• izrada i praćenje izvršavanja zaključaka općinskog vijeća,
• davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se uređuju propisima iz alineje 3. ovog člana,
• ostvarivanje odnosa između općinskog vijeća u drugim općinama, kantonu, FBiH i BiH, prema političkim organizacijama, općinskim službama, preduzećima i drugim pravnim licima,
• osiguranje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad općinskog vijeća i radnih tijela,
• protokolarne poslove općinskog vijeća,
• administrativno-tehničke i stručne operativne poslove za općinsko vijeće, ukoliko vršenje tih poslova nije organizovano na drugi način,
• određuje način plasmana informacija iz opsega djelovanja općinskog vijeća,
• zakazuje i organizira PRESS - konferencije vezano za općinsko vijeće,
• vrši i druge poslove koje utvrdi općinsko vijeće iz djelokruga njegova rada.

 

STRUČNA SLUŽBA OPĆISNKOG VIJEĆA

Suad Avdagić, dipl. pravnik
Šef Stručne službe Općinskog vijeća
Telefon: 035/743-391
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nermina Mahmutbegović, dipl. pravnik
Viši samostalni referent za pravne poslove
Telefon: 035/743-394
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Mersiha Zahirović, administrativni tehničar
Viši referent za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela O.V.
Telefon: 035/743-394
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Azra Gogić, operator - daktilograf
Operator na računaru
Telefon: 035/743-394

Faketa Đulović, poljoprivredni tehničar
Viši referent-tehnički sekretar
Telefon: 035/743-392

 

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.