JP “Veterinarska stanica” Živinice

Adresa: Oskova bb
Direktor: Asmir Salihović
Kontakti:
Telefon: 035/774-454;
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web stranica:
Facebook stranica: https://www.facebook.com/jpveterinarskastanica.zivinice

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 07:30 - 15:00 sati i subotom od 07:30 - 13 sati

Nadzorni odbor:
1. Sedin Muminović, predsjednik
2. Muamer Tabučić, član
3. Kemal Nukić, član

Predsjednik i članovi Skupštine:
1. Alija Ćehajić, predsjednik
2. Enes Avdić, član
3. Mirza Salihović, član

Djelatnost - osnovni podaci i organizacija rada:

Ukupna djelatnost Društva glasi:

* Uzgoj muznih krava

* Uzgoj ostalih govda i bivola

* Uzgoj konja,magaraca,mula i mazgi

* Uzggoj deva illaa

* Uzgoj ovaca i koza

* Uzgoj svinja

* Uzgoj peradi

* Uzgojostaihh živtinj

* Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna)

* Pomoćna djelatnoost za uzgoj životinja

* Lov,stupičarenje i uslužna djelatnost u vezi s njima

* Skupljanje nekultiviranog šumskih plodova i proizvoda,osim šumskih sortimenata

* Slatkovodna akvakultura

* Prerada i konzerviranje mesa

* Prerada i konzerviranje mesa peradi

* Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

* Prerada i konzerviranje ribe,ljuskara i mekušaca

* Proizvodnja mlijeka ,mliječnih proizvoda i sira

* Proizvodnja pripremljene stočne hrane

* Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce

* Štavljenje i obrada kože,dorada i bojenje krzna

* Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

* Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada

* Djelatnost sanacije okoliša te ostale usluge upravljenje otpadom

* Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,živim životinjama,tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima

* Trgovina na veliko živim životinjama

* Trgovina na veliko sirovim,štavljenim i dovršenim kožama

* Trgovina na veliko mesom i mliječnim proizvodima

* Trgovina na veliko mlijekom,mliječnim proizvodima,jajima,jestivim uljima i mastima

* Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

* Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama,opremom i proborom

* Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

* Trgovina na malo ribom,ljuskarima i mekušcima u specijaliziranim prodavnicama

* Trgovina na malo cvijećem,sadnicama,sjemenom,gnojivom,kućnim ljubimcima i hranom za
kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

* Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

* Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup(leasing)

* Veterinarske djelatnosti

* Davanje u zakup(leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda,osim
radova koji su zaštićenim autorskim pravima

* Ferizerski i drugi tretman za uljepšavanje

Predmet poslovanja Društva je obavljanje veterinarske djelatnosti u skladu sa članom 91. Zakona o veterinarstvu i to:

- Utvrđuju da li postoji sumnja u zaraznu bolest,
- Provode odgovarajuće veterinarsko-zdravstvene mjere radi sprječavanja širenja zarazne
bolesti koje je držalac životinja dužan odmah izvršiti.
- U slučaju sumnje u zaraznu bolest uzimaju se odgovarajući dijagnostički materijali i
dostavljaju se na pretragu u Veterinarski institut Federacije ili Veterinarski zavod
Kantona ili druge laboratorije iz člana 93. Zakona o veterinarstvu,
- Provode propisana preventivna cijepljenja, dijagnostička ispitivanja i laboratorijske
pretrage radi zaštite zdravlja životinja,
- Obavljaju preglede oboljelih životinja i sekciju lešina, ispitivanje uzoraka oboljenja ili
uginuća životinja, osnovna laboratorijska ispšitivanja, te posmatranja životinja,
- Otkrivaju i prijavljuju pojavu zarazne bolesti ili sumnju u pojavu zarazne bolesti,
- Liječe oboljele životinje, obavljaju hirurške, porodiljske i druge veterinarske zahvate na
životinjama,
- Liječe neplodnost i provode umjestno osjemenjivanje životinja i prijenos oplodnih jajnih stanica
(embrio-transfer),
- Provode mjere veterinarske zaštite okoline radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti
životinja (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i radiološka dekontaminacija) i zoonoza,
- Vode propisanu evidenciju i dokumentaciju,
- Izdaju pasoše za životinje i druge potvrde kada je to ovim zakonom određeno,
- Provode veterinarsko-stočarsko podučavanje u pogledu očuvanja i unapređenja zdravlja i
reprodukcije životinja,
- Organizuju i provode označavanje životinja u skladu sa ovim Zakonom i vode propisanu
evidenciju i registar označenih životinja,
- Vrše se uvoz i izvoz, promet na veliko i malo veterinarskih lijekova, vakcina, seruma i
dijagnostičkog materijala, veterinarske, medicinske opreme i instrumenata u skladu sa
Zakonom o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, sredstva z adezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju i radiološku dekontaminaciju opreme i sredstava za unaprjeđenje
stočarstva, stočne hrane i dodatnoj stočnoj hrani, aditivi, živih životinja i jajnih ćelija,
sredstava i oprema za kućne ljubimce, egzotiku i akvaristiku,
- Organizuju uzgoj i proizvodnju životinja, mesa, mlijeka, jaja i drugih proizvoda životinjskog
porijekla,
- Obavljaju propisane veterinarsko-zdravstvene preglede živih životinja, životinja namijenjenih
za klanje, pregled mesa i organa zaklanih životinja, namirnica životinjskog porijekla u
unutrašnjem prometu, proizvodnji i skladištenju.
- Provode propisane preventivno cijepljenje, propisane dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite
zdravlja životinja i ljudi, te mjere za otkrivanje, sprečavanje, suzbijanje i iskorijenjavanje
zaraznih bolesti i zoonoza.

Društvo je organizovano kao jedinstvena cjelina, a svoju djelatnost obavlja u sjedištu i van sjedišta Društva.

Proces rada u Društvu organizuje se po radnim jedinicama i drugim organizacionim oblicima u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva.

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.